in pp bồi formex

Formex là một dạng xốp nén có độ mịn cao, tỉ trọng nhỏ, nhẹ.kt của một tấm formex là 1,2 x 2,4m, là vât liệu quảng cáo để tạo mặt phẳng nền cho decal pp.

in pp bồi formex có ưu điểm đẹp , có thể cắt theo hình thể …

in pp bồi formex1 txt1444097113